LAPTOP NGOẠI
Gmail: laptopngoai.info@gmail.com
Hotline: 0355.19.19.28
Địa chỉ: 616/5 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh