Tổng hợp các phím tắt trên laptop windows 10

Máy tính của bạn đang sử dụng hệ hành Windows 10 nhưng bạn chưa hiểu rõ được hết các tính năng của nó. Việc sử dụng những phím tắt sẽ giúp bạn sử dụng Windows 10 một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn đồng thời hiểu rõ hơn các tính năng của hệ điều hành này. Dưới đây Laptop Ngoại giới thiệu các phím tắt mới nhất trên windows10.

1.Các phím tắt cắt, sao chép, dán và những phím tắt chung khác

Ctrl + A: Chọn tất cả mọi thứ có trên cửa sổ.
Ctrl + C: Sao chép các đối tượng đã chọn
Ctrl + D:(hoặc Del): Xóa mục đã chọn và di chuyển nó vào Recycle Bin.
Ctrl + R: (hoặc F5): Làm mới cửa sổ hoạt động.
Ctrl + V: Dán các đối tượng đã chọn.
Ctrl + X: Cắt các đối tượng đã chọn.
Ctrl + Z: Trở lại hành động vừa thực hiện.
Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới của ứng dụng đang bật.
Ctrl + Y: Phục hồi hành động.
Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn các đối tượng đang chọn.
Ctrl + Shift + N: Tạo thư mục mới trên Desktop hoặc File Explorer (This PC).
Alt + F4: Tắt ứng dụng và cửa sổ ứng dụng đang mở.
Ctrl + D: Xóa đối tượng đã chọn vào Recycle Bin.
F2: Đổi tên đối tượng đang chọn.
F3:Tìm kiếm file hoặc thư mục trong File Explorer.
F4: Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer.
F5: Làm mới cửa sổ đang hoạt động.
F6: Chuyển đổi giữa các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc trên desktop.
F10: Kích hoạt thanh menu trong ứng dụng đang hoạt động.
ESC: Đóng cửa sổ ứng dụng đang mở.
ALT + ESC: Chuyển đổi các mục theo thứ tự chúng được mở.
Alt + Tab: Chuyển đổi các cửa sổ ứng dụng đang mở.
Windows + Tab: Di chuyển qua lại giữa các thành phần trên cửa sổ.
ALT + F4: Đóng các mục, ứng dụng đang hoạt động

Ctrl+Alt+Tab: Xem các ứng dụng đang mở trênDesktop.

2.Phím tắt Windows 10 với nút Win

Win: Mở hoặc đóng Start
Win+A: Mở Action center và xem thông báo hiện tại trên bảng Panel mà không cần phải click chuột vào các biểu tượng nhỏ trên thanh Taskbar.

Win+B: Đặt tiêu điểm trong vùng thông báo.
Win+C: Mở Cortana ở chế độ lắng nghe người dùng ra lệnh. 

Win+Shift+C: Mở menu Charm.
Win+D: Hiển thị và ẩn desktop.
Win+Alt+D: Hiển thị và ẩn ngày và thời gian trên desktop.
Win+Ctrl+D: Sử dụng nếu bạn muốn tạo và mở một Desktop ảo mới.
Win+E: Mở File Explorer.
Win+F: Mở Feedback Hub và chụp ảnh màn hình.
Win+G: Mở Game bar để chụp màn hình, quay video chơi game.
Win+Alt+G: Quay nhanh video toàn bộ hoạt động trên chương trình hiện tại hoặc cửa sổ game (game windows).
Win+H: Bắt đầu đọc chính tả.
Windows+I: Mở Settings trên Windows 10
Win+K: Mở hành động Connect nhanh.
Win+L: Khóa máy tính hoặc chuyển giữa các tài khoản.

Win + I
Win+M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ.
Win+Shift+M: Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ trên desktop.
Win+O: Khóa định hướng thiết bị
Win+P: Tất cả các tùy chọn sẽ bung ra ở phía bên phải màn hình. Tại đây, bạn có thể nhân đôi màn hình (duplicate), mở rộng màn hình (extend)…

Win+Q/S: Mở Cortana và hộp tìm kiếm của Windows. 
Win+Ctrl+Q: Mở Quick Assist.

Win+R: Mở hộp thoại Run.
Win+Alt+R: Sử dụng phím tắt này để dừng quay video.
Win+S: Mở thanh tìm kiếm

Win+Shift+S: Chụp ảnh một phần màn hình
Win+T: Chuyển qua các ứng dụng trên thanh tác vụ.
Win+Shift+V: Chuyển qua các thông báo.
Windows+Ctrl+V: Mở shoulder tap.
Win+X: Mở menu Quick Link.
Win+Y: Chuyển đổi đầu vào giữa Windows Mixed Reality và desktop.
Win+Z: Hiển thị các lệnh có sẵn trong một ứng dụng ở chế độ toàn màn hình.
Win+W: Mở hộp thoại Windows Ink Workspace để dùng bút cảm ứng.
Win+U: Mở Ease of Access Center.
Win+V: Mở bộ nhớ tạm.
Win+Pause: Hiển thị hộp thoại System Properties.
Win+Ctrl+F: Tìm kiếm trên máy tính (nếu bạn đang ở trên một mạng).
Win+Ctrl+1/2/3/…: Chuyển sang cửa sổ hoạt động cuối cùng của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ theo số bạn nhấn.
Win+Alt+1/2/3/…: Mở desktop và mở danh sách Jump cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ theo số bạn nhấn.
Win+Ctrl+Shift+1/2/3/…: Mở desktop và mở một phiên bản mới của ứng dụng nằm ở vị trí đã cho trên thanh tác vụ với tư cách quản trị viên.
Win+Tab: Khởi động tính năngTask View.

Win+Home: Thu nhỏ tất cả cửa sổ trừ cửa sổ đang hoạt động
Win+Shift+↑: Kéo dài cửa sổ lên trên cùng và dưới cùng của màn hình.
Win+Shift+↓: Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ hoạt động theo chiều dọc, giữ nguyên chiều rộng.
Win+Shift+←/→: Di chuyển một ứng dụng hoặc cửa sổ trong desktop từ màn hình này sang màn hình khác.
Win+Phím cách: Chuyển ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím.
Win+Ctrl+←/→: Nếu bạn đang mở nhiều Desktop ảo khác nhau để làm việc. 
Win+Ctrl+Phím cách: Thay đổi ngôn ngữ nhập được chọn trước đó.
Win+Ctrl+Enter: Bật Narrator.
Win++: Mở Magnifier.
Win+/: Bắt đầu chuyển đổi lại IME.
Win+Ctrl+F4: Đóng Desktop ảo hiện tại
Win+→/←: Di chuyển cửa sổ hiện tại sang phải/trái, hữu ích khi muốn mở 2 cửa sổ ở 2 nửa màn hình.
Win+↑/↓: Mở cửa sổ ở kích thước lớn nhất, thu nhỏ cửa sổ
Win+1/2/3/…: Mở ứng dụng có số thứ tự tương ứng trên Taskbar với số bạn nhấn. 
Win+.: Mở bảng emoiji để chèn biểu tượng cảm xúc vào bất cứ app nào

3.Phím tắt Windows 10 trong command prompt

Ctrl+A: Chọn tất cả.
Ctrl+C: Sử dụng để sao chép văn bản hoặc xuất dữ liệu trong Command Prompt. Ngoài ra bạn có thể sử dụng phím tắt khác có chức năng tương tự là “Ctrl + Insert“.
Ctrl+V: Sử dụng để dán văn bản đã sao chép hoặc nhập dữ liệu trong Command Prompt. Ngoài ra bạn có thể sử dụng phím tắt khác có chức năng tương tự là “Shift + Insert
Ctrl + F: Bật tính năng tìm.
Ctrl+M: Đánh dấu chữ đã chọn, để chọn văn bản hoặc xuất dữ liệu bạn sử dụng “Shift + phím mũi tên”.
Alt+phím chọn: Bắt đầu lựa chọn trong chế độ khối.
↓/→/↑/←: Di chuyển con trỏ theo hướng được chỉ định.
Pge Up: Di chuyển con trỏ lên một trang.
Pg Dn: Di chuyển con trỏ xuống một trang.
Ctrl+Home : Di chuyển con trỏ đến đầu bộ đệm.
Ctrl+End: Di chuyển con trỏ đến cuối bộ đệm.
Ctrl+↑: Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra.
Ctrl+↓: Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra
Ctrl+Home: Nếu dòng lệnh trống, di chuyển khung nhìn lên trên cùng của bộ đệm. Mặt khác, xóa tất cả các ký tự bên trái con trỏ trong dòng lệnh.
Ctrl+End : Nếu dòng lệnh trống, di chuyển khung nhìn sang dòng lệnh. Mặt khác, xóa tất cả các ký tự bên phải con trỏ trong dòng lệnh.
Shift + Home: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí đầu tiên và đánh dấu dòng.
Shift + End: Di chuyển con trỏ chuột tới vị trí cuối cùng và đánh dấu dòng.

4.Phím tắt dùng trong trình duyệt Web

Alt+D: Chọn thanh địa chỉ.
Ctrl+E: Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl+F: Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl+N: Mở một cửa sổ mới.
Ctrl+W: Đóng cửa sổ hoạt động.
Ctrl+ Con lăn chuột: Thay đổi kích thước các biểu tượng file và thư mục.
Ctrl+Shift+E: Hiển thị tất cả các thư mục trên thư mục đã chọn.
Ctrl+Shift+N: Tạo một thư mục mới.
Num Lock+*: Hiển thị tất cả các thư mục con trong thư mục đã chọn.
Num Lock++: Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn.
Num Lock+-:Thu gọn thư mục đã chọn.
Alt+P: Hiển thị bảng xem trước.
Alt+Enter: Mở hộp thoại Properties cho mục đã chọn.
Alt+→: Xem thư mục tiếp theo.
Alt+↑: Xem thư mục chứa thư mục đã chọn.
Alt+←: Xem thư mục trước.
Backspace: Xem thư mục trước.
End: Hiển thị dưới cùng của cửa sổ hoạt động.
Home: Hiển thị trên cùng của cửa sổ hoạt động.
F11: Thu nhỏ hoặc phóng to cửa sổ hoạt động.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader